KIC
28.01.2020. tel. 01 / 4810 714 fax. 01 / 8895 346
 
Lux festival  
 
Početna O nama Vijesti
 
Tribine
Galerija forum
Foto galerija
Art kino
Knjige
Najam dvorane
Moj KIC
 
Izložba
OD 10.09.2009. DO 08.10.2009.

OTVORENJE IZLOŽBE IVICE ŠIŠKA "OTVORENI PROSTOR" U GALERIJI FORUM

U četvrtak, 10. rujna 2009. u 20 h, u Galeriji Forum, Teslina 16, održat će se otvorenje izložbe novog ciklusa slika Ivice Šiška.
Na izložbi "Otvoreni prostor" u Galeriji Forum bit će izloženo petnaest radova u tehnici akrila na platnu, koji su nastali u razdoblju od 2005. - 2009. godine. Ivica Šiško redoviti je profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a njegova se djela nalaze u galerijama i muzejima u zemlji i svijetu.

Reprodukcije:

«
slika 1
slika 2
slika 3
slika 4
slika 5
slika 6
slika 7
slika 8
»

ŠIŠKOV „OTVORENI PROSTOR“

U novom ciklusu slika nastojat ćemo iščitati njegovu višeslojnu strukturu koju je autor koncepcijski dosljedno realizirao, a najprije se pokazuje da nam valja „snimiti“ one gradbene elemente što nas upućuje na morfološku matricu na kojoj je slikar stvarao svoje djelo u minulim desetljećima.
No, prije svega, evidentno je da su nove likovne i simboličke vrijednosti proizašle iz onih prvotnih, dakle, i da su već impostirane kao esencijalne vrijednosti ovoga stvaralaštva.
Pa, shodno tome, gradbeni elementi i u ovom ciklusu otkrivaju, najčešće, organičko ishodište, svoju duboko ukorijenjenost u čistim i iskonskim počelima prirode čije smo preobrazbe slijedili u inventivnim mijenama nedvojbene i impresivne likovne izražajnosti u brojnim ciklusima. Stoga trebamo govoriti, a da ne preskočimo bitna mjesta, o stvaralačkom kontinuitetu iz kojega je razvidno da istraživanje nove teme implicira produbljivanje vlastitog izraza novim likovnim vrijednostima s prepoznatljivim, i što je karakteristično za svaki novi ciklus, i drugačijim, i produbljenim autorskim značajkama. Također, i činjenica koja se iščitava u kontinuiranom izrastanju djela iz vlastite povijesti, iz svojega plodnog stvaralačkog humusa čiji grananje u visinu transcendira duhovnim konotacijama i specifičnom likovnom poetikom. I u ovom je ciklusu, dakle, izraženo veliko slikarevo iskustvo u kojemu likovno „definirane“ tematske cjeline nisu amalgamirane tek kao baštinska vrijednost ili memorirane duhovne postaje, već kao poticajna popudbina u novom stvaralačkom iskoraku. Pa, i kratak, tek letimičan retrospektivni snimak legitimira tezu kontinuiteta toliko značajnu za svaki autorov novi potez kistom, kojim učvršćuje svoju viziju u likovnoj stvarnosti svakog novog ciklusa. Tu značajku prepoznajemo kao konstantu koja, mijenjajući oblike i intenzitet, nije promijenila svoja temeljna svojstva, evidentna nekoć, kao i sada, u ovom novom ciklusu naslovljenom „Otvoreni ciklus“ nastalom u razdoblju od 2005./6. do ove 2009. godine.
A tu činjenicu, toliko značajnu za ovog autora, tek ćemo podsjetiti, već je primijetio i Vladimir Maleković u predgovoru kataloga Šiškove izložbe u Muzeju za umjetnost i obrt 1997.godine gdje nije iznio samo svoja zanimljiva zapažanja o novom Šiškovom ciklusu, već je i decidirano ustvrdio da njegovo „stvaralaštvo već ima svoju povijest…“. A kako je, recimo i ovom prigodom, ovaj vrsni znalac njegova stvaralaštva, i nedvojbeno, jedan od najzaslužnijih u njegovu promicanju (ne samo u suvremenoj hrvatskoj umjetnosti!) ovom tvrdnjom implicirao i prepoznatljive autorske značajke istaknuvši ih i kroz vremensku kategoriju kao relevantnu činjenicu i time je, naime, nastojao i precizirati specifičnost slikareva izraza otvarajući intrigantnu teme: onu s lucidno postavljenom tezom o povijesti, tj.,stvaralačkom kontinuitetu, i, dakako, onu o kontekstualizaciji djela na suvremenoj likovnoj sceni. Argumentaciju za svoju tvrdnju kritičar je nalazio, dakako, najprije u iznimno značajnom grafičkom opusu kojega je Ivica Šiško kroz maštovite tematske varijacije produbljivao smionim prodorima imaginativnog i s respektabilnom metjerskom vještinom. Naime, stvarajući vrlo zapažene grafičke cikluse u tom razdoblju, dakle, u 7o-tim i 80-tim godinama i, najviše, u suradnji sa Zbirkom Biškupić, Šiško je u klasičnim grafičkim tehnikama, a napose u tehnici akvatinte, profilirao i svoja snažna autorska obilježja prepoznata od kritike u suptilnoj sintezi grafičkog umijeća i osebujne poetike. Dostatno je spomenuti tek neka vrsna pera kritičara, primjerice; Vlade Bužančića, Tonka Maroevića, Jeana Louisa-Depierisa,Josipa Depola,Igora Zidića….koja su među prvima promovirala upravo te njegove značajke visoko ih apostrofirajući u tadašnjem likovnom kontekstu. Također, valja reći da su te značajke bile prepoznate i kroz inventivnu interpretaciju te stare, a nadasve zahtjevne tehnike, pa je kritika s razlogom isticala njegovu obnoviteljsku ulogu u suvremenoj grafici jer je upravo u tehnici akvatinte majstorski otisnuo s nedvojbenim likovnim vrijednostima i svoj prilog, kao recentni primjerak i za povijest hrvatske grafike.
No, svakako trebamo skrenuti pozornost i na činjenicu da ovdje govorimo o autoru koji se afirmirao kao grafičar, ali isto tako i o grafičaru koji je afirmirao grafiku. Odnosno, da je u jednoj staroj grafičkoj tehnici reanimirao „alkemičarski“ postupak u suvremeni likovni jezik otkrivši u njemu neiscrpne izražajne mogućnosti kao i svoj novi stvaralački izazov.
Međutim, kad navodimo neke značajke ovoga umjetnika, kao što pri tom naročito naglašavamo grafičku komponentu, ipak je nužno reći koju više i onom drugom, slikarskom aspektu, kako bismo u ovom kratkom sažimanju, bar djelomično sagledali višeslojnu cjelovitost djela.
Također, trebamo reći da unatoč činjenici što znatno kasnije počinje njegova slikarska odiseja otkrivajući golemim stvaralačkim zanosom prirodu tog medija mi iščitavamo u bogatoj kronologiji zapažene tematske cikluse. A to bujanje Šiškova slikarstva slijedimo u dugom vremenskom razdoblju, od sredine 8o-tih godina, kao koncentrično širenje kreativnog interesa u prvim velikim tematskim cjelinama inaugurirajući u svakom novom ciklusu svoju slikarsku osobnost. Tako je prije više od dva desetljeća, 1985. godine u Umjetničkom paviljonu ciklusom „Plavi poskok“ paradigmatski markirao slikarski rukopis na čijem tragu pratimo rast autorski prepoznatljiva djela kroz inventivne likovne mijene. Upravo ćemo kroz cikluse iščitavati te slikareve intrigantne faze jer je u svakoj novoj problematizirao temu u drugačijoj likovnoj koncepciji. Kad ovdje nastojimo naznačiti likovne discipline u kojima je realizirao impresivan opus, zapravo konstatiramo da je riječ o autoru koji se izražava u klasičnim likovnim medijima. Onom prvom, a nipošto zato značajnijem, grafičkom ,i drugom, također kontinuiranog slikareva kreativnog interesa, a to je, naravno, medij slike, tada tek formalno pozicioniramo njegovo stvaralaštvo. Međutim, ne iščitavamo u njemu tek manualnu vještinu i kultivirano umijeće, već nadasve, slikarevo intelektualno stajalište izraženo upravo tim likovnim sredstvima otkrivajući specifično duhovno ozračje dubokih i neizrecivih egzistencijalističkih dvojbi što prožimaju ljudsko biće u vremenu i prostoru. Upravo se ovdje, i u tom stjecištu egzistencijalističkih tragova otvaraju temeljna pitanja i ovoga stvaralaštva problematizirana u minulim desetljećima u oba medija, i grafike, i slike, poentirana ovom zadnjom serijom slika naslovljenom, nimalo slučajno – „Otvoreni prostor“. Naime, u ovom zadnjem ciklusu sažeo je svoje dosadašnje stvaralačko iskustvo,a na čije značenje smo, bar djelomice, i ukazali, što je razvidno u brojnim tragovima po kojima i nastojimo ustvrditi kontinuitet Šiškova kreativnog puta. A jedan od najdubljih tragova svakako je onaj kojega smo prepoznali kao egzistencijalistički otisak ljudskog postojanja u prostoru čiju reljefnu strukturu iščitavamo u slojevima slikareva rukopisa. Najprije, onom koji nasljeđuje vrijednosti iz povijesti svojega djela, i čiji potez „pamti“ svoje prve poticaje „ispisujući“ u maštovitim inačicama nove oblike stvaralaštvu kao autentične prostore svojega duhovnog postojanja.“Stoga slikarstvo“ kako to precizira Jose Ortega y Gasset ovim riječima,“ započinje svoje komunikacijsko djelovanje tamo gdje govor završava; kad nadvlada svoju nijemost i krene u beskrajno područje neizrecivosti.“ A to „…beskrajno područje neizrecivosti“ Šiško je sažimao u stvaralački prostor svojega slikarstva kao jedinstveni egzistencijalistički „zapis“ postojanja emanirajući kroz cikluse osebujnom likovnom izražajnošću.

Milan Bešlić

Životopis:

Ivica Šiško rođen je 24. siječnja 1946. u Livnu. Završio je Školu primijenjene umjetnosti (Slikarski odsjek) 1965. u Sarajevu, u klasi profesorice Mice Todorović. Akademiju likovnih umjetnosti (Grafički odsjek) u Zagrebu polazio je od 1969. do 1974. i diplomirao 1974. Bio je suradnik Majstorske radionice Krste Hegedušića od 1974. do 1978. Završio je poslijediplomski studij grafike na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi profesora Frane Baće.
Djela Ivice Šiška nalaze se u galerijama i muzejima u domovini i inozemstvu.
Boravio je na studijskim putovanjima u Italiji, Austriji, Njemačkoj i Egiptu.
Radi kao redoviti profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.
U vlastitoj nakladi objavio je grafičke mape Pad, 1974. (bakropisi), Skice, 1976. (bakropisi i akvatinte), Zapisi iz Turopolja sa stihovima Zlate Cundeković, 1984. (bakropisi i akvatinte); Hommage à A.T. Mimara (mezzotinte).
U izdanju “Mladosti” objavljena mu je mapa Moj grob - Ivan Goran Kovačić, s predgovorom Marka Grčića.
U izdanju “Zbirke Biškupić” objavljene su mu bibliofilske knjige Danteomanija, 1977. (biblioteka “Iris”, sv. 2. u 49 primjeraka, u tehnici bakropisa i akvatinte) s tekstom - esejem Tonka Maroevića; Contre la mort la flaque, Uza smrt lokva, 1978. (biblioteka “Arbor”, sv. 4, u 57 primjeraka, u tehnici bakropisa i akvatinte) s pjesmama Jean-Louis Depierrisa; Zimovnik (biblioteka “Vid”, sv. 2. u 37 primjeraka, u tehnici bakropisa); mapa grafika Teber, 1979. (6 listova u 23 primjerka, u tehnici bakropisa).
Jedan je od osam autora grafičke mape Trag (bakropis, akvatinta i suha igla) u izdanju Zbirke Biškupić iz 1980. godine.
Koautor je mape Rajski vrt - Dubravka Babić - Ivica Šiško ( 6 grafika, HPT, Zagreb, 1993.), Samobor u srcu - Dubravka Babić, Ivica Šiško, Miroslav Šutej ( 6 grafika, “Samobor-art”, Zagreb, 1994.), Kuna - Dubravka Babić, Miroslav Šutej, Ivica Šiško (16 grafika, Privredna banka Zagreb, 1994.).
Godine 1987. objavljena je monografija Ivica Šiško autora Jean-Louis Depierrisa, u izdanju “Grafičkog zavoda Hrvatske”.
Godine 1996. objavljena je knjiga Rajski vrt, Jardin d’ Eden - ciklus slika 1990-1997, autora Jean-Jacques Lévêque-a, u izdanju “Konture”, Zagreb.
Izlagao je na brojnim izložbama u zemlji i svijetu.

:: Fotografije s otvorenja:

Prethodne izložbe
FERDINAND KULMER: EMOCIONALNA RATIŠTA  
OD 24.01.2013. DO 23.02.2013.

FERDINAND KULMER: EMOCIONALNA RATIŠTA

U četvrtak 24. 1. 2013. u 19 sati, u Galeriji Forum otvara se izložba Emocionalna ratišta, velikog hrvatskog apstraktnog slikara Ferdinanda Kulmera.


Bit će to prvo predstavljanje Kulmerova slikarskog opusa, nakon punih 15 godina, kada je u atriju muzeja Mimara, povodom prve godišnjice smrti Ferdinanda Kulmera (1922.  – 1998.), održana izložba njegovih radova iz zbirke Tomislava Hruškovca.


Radovi koji će biti predstavljeni u Galeriji Forum nisu odabrani iz perspektive povjesničara umjetnosti. Odabir se ne odnosi niti na jedan određeni umjetnički period, na opseg umjetnikove vještine, kao niti na bilo koju fazu.


Odabir radova temelji se prvenstveno na načinu kojim prenose emociju. Bit ove izložbe nisu umjetnički radovi kao takvi. Bit je razmjena emocija – osjećaja koje umjetnik nastoji prenijeti kroz svoju umjetnost i osjećaja koji se zauzvrat  bude u promatraču. Kroz čvrst i izražajan potez kistom, kao i kroz često iznimno sjajan kolorit, autorove slike jasno pokazuju duboku strast, dok dominatni gabariti slikarskog platna kao da pridodaju važnost njegovoj glasnoj poruci.


Izložba se prvenstveno bavi emocijom, te složenim, često i „burnim“ odnosom oca i kćeri, Barbare i Ferdinanda Kulmera. Riječima Barbare Kulmer „Možda će se nekima činiti iznenađujuće, no za mene je taj unutarnji rat koji je bjesnio cijeloga života i više nego očit u njegovom radu. Čini mi se da je upravo kroz svoje slikarstvo istinski iskazao duboko iskrenu emociju.“


Na izložbi će biti predstavljeno 8 slika većih dimenzija, nastalih u periodu između 1960-ih i 1980-ih,  te po jedna foto i video instalacija. Autorica koncepta izložbe je Barbara Kulmer, u suradnji s Kulturno informativnim centrom (KIC).


Radno vrijeme: Pon – pet: 10 – 13 sati; 17 – 20 sati
Sub: 10 – 14 sati

:: opširnije
OTVARANJE IZLOŽBE ANNE SPALTER / MODERN LANDSCAPES / MODERNI KRAJOLICI  
OD 12.12.2012. DO 13.01.2013.

OTVARANJE IZLOŽBE ANNE SPALTER / MODERN LANDSCAPES / MODERNI KRAJOLICI

U srijedu, 12. prosinca u 19 sati u Galeriji Forum, Teslina 16, otvara se izložba Moderni krajolici / Modern landscapes američke multimedijalne umjetnice Anne Spalter.

Anne Spalter u Galeriji Forum izlaže 20 video slika nastalih 2011. i 2012. godine

Riječ je o video radovima nastalim na osnovu klasičnim crtežom izvedenih studija suvremenog urbanog i ljudskom rukom modificiranog okoliša na lokacijama širom svijeta, od Japana, preko Dubaija do Las Vegasa. U svom konačnom obliku, izabrani motiv snimljen kamerom u svakodnevnom okruženju, uz pomoć softvera kojeg je razvila sama autorica, pretvara se u apstrakciji blizak dinamični kaleidoskop hipnotičkog vizualnog efekta. Sama autorica ove radove smatra video slikama, te ih promatra kao nastavak američke tradicije slikarstva apstraktnog ekspresionizma i akcije. Time se autorica uklapa i u estetski kod kojeg je u svojoj bogatoj povijesti promovirala Galerija Forum.

Anne Morgan Spalter (1965.) je umjetnica i autorica čija karijera odražava njezin dugogodišnji cilj povezivanja umjetnosti i tehnologije. Njezini radovi dio su vodećih suvremenih zbirki u SAD-u, Europi i na Bliskom istoku, kao i u muzejima poput Albright-Knox (Buffalo, NY), Rhode Island School of Design (RISD) Museum (Providence, RI), te Victoria & Albert Museum (London, Velika Britanija). Anne Spalter je osnovala i predavala na prvim kolegijima digitalnih medija u lijepim umjetnostima na RISD i sveučilištu Brown. Njezina knjiga Računalo u vizualnim umjetnostima, postala je standardni referentni tekst. Njena samostalna njujorška izložba video radova s geometrijskim uzorkom, pohvalno je ocijenjena u izdanjima Modern Painters, ArtSlant, PostMediumCritique, ArtDaily, the Sundance Channel i drugim. http://annespalter.com/

:: opširnije
PREDSTAVLJANJE NOVOG BROJA ČASOPISA "AUTSAJDERSKI FRAGMENTI" TE IZLOŽBA LIKOVNO-PJESNIČKE MAPE "SADRŽAJ VJETRA" EDE MURTIĆA I VLADE GOTOVCA IZ 1971. GODINE  
OD 07.12.2012. DO 08.12.2012.

PREDSTAVLJANJE NOVOG BROJA ČASOPISA "AUTSAJDERSKI FRAGMENTI" TE IZLOŽBA LIKOVNO-PJESNIČKE MAPE "SADRŽAJ VJETRA" EDE MURTIĆA I VLADE GOTOVCA IZ 1971. GODINE

Povodom 12. godišnjice smrti Vlade Gotovca, u Galeriji Forum u subotu 7.12. u 12 sati bit će predstavljen novi, 14. broj časopisa "Autsajderski fragmenti" u izdanju Instituta Vlado Gotovac. Časopis će predstaviti Grozdana Cvitan i Boris Beck (urednik)


Također, povodom obljetnice smrti istaknutog člana Galerije Forum, bit će postavljena izložba likovno-pjesničke mape "Sadržaj vjetra" Ede Murtića i Vlade Gotovca iz 1971. godine. Izložba će biti otvorena od 6. do 8.12. 2012.

:: opširnije
«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  »
Moj KIC
facebook
Printeraj
KIC, Preradovićeva 5,
10000 Zagreb
tel: +385 1 4810 714
fax: +385 1 8895 346
e-mail: kic@kic.hr
www.kic.hr
povratak na vrh Copyright KIC 2009. All rights reserved.
 
  STO2 web studio