KIC
24.09.2020. tel. 01 / 4810 714 fax. 01 / 8895 346
 
Lux festival  
 
Početna O nama Vijesti
 
Tribine
Galerija forum
Foto galerija
Art kino
Knjige
Najam dvorane
Moj KIC
 
Izložba
OD 23.10.2011. DO 22.11.2011.

MLADEN GALIĆ: RAHMANJINOV NA SV. GERI"

U nedjelju, 23. listopada u 12 sati, u Galeriji Forum otvara se izloža slika Mladena Galića "Rahmanjinov na Sv. Geri".

Mladen Galić (1934.) danas je, zacijelo, jedan od najznačajnijih suvremenih hrvatskih umjetnika. Dostatno je tek podsjetiti na činjenicu da je svoju uspješnu slikarsku karijeru stvarao kroz minula desetljeća u samozatajnoj samoći svojega ateliera ostvarivši bogat i intrigantan opus iznimnih estetskih vrijednosti. Svoje je djelo gradio na premisama poetike minimalizma i svaki je njegov ciklus kritika visoko vrednovala naglašavajući upravo te vrijednosti.

Ovaj novi ciklus ulja na platnu, naslovljen „Rahmanjinov na sv. Geri“ kojega autor prvi puta predstavlja hrvatskoj kulturnoj javnosti svojom samostalnom izložbom u Galeriji Forum, karakteriziraju poznate Galićeve značajke- kontemplacija, kultivirano slikarsko umijeće te redukcija narativnih elemenata kojima je znalački oblikovao svoj prepoznatljiv izraz.
Izložba ostaje otvorena do 22. studenog 2011.

Reprodukcije:

«
RAHMANJINOV NA SV. GERI
RAHMANJINOV NA SV. GERI
»

MLADEN GALIĆ: RAHMANJINOV NA SV. GERI

Likovno djelo Mladena Galića pokazalo se na retrospektivnoj izložbi u Hrvatskom društvu likovnih umjetnika u Zagrebu 2005.godine kao intrigantan,a i golem opus kojega su u recentnom izboru „izlistali“ kroz razdoblje od gotovo pola stoljeća (1963.-2005.) Zvonko Maković i Leonida Kovač i u svojim kritičkim interpretacijama precizirali u kontekstu suvremene hrvatske umjetnosti kao njezino značajno „poglavlje“. Naime,apostrofirali su Galićevo djelo kao jedinstveno stvaralačko iskustvo koje se iščitava kroz iznimnu dosljednost u realizaciji svojeg likovnog koncepta.“Moglo bi se reći“ kao što primjećuje Maković „kako je cjelokupno umjetničko stvaralaštvo Mladena Galića obilježeno redukcijom,štoviše, namjerom da se minimalnim izražajnim sredstvima postigne željeni maksimum.“ U Galićevom plodnom opusu ta se njegova značajka prepoznaje u ciklusima u kojima je problematizirao svoje likovne teme upravo na tom načelu redukcije dosljednom eliminacijom narativnih i deskriptivnih elementa. U tom sažimanju predloška u likovnu činjenicu djela autor je izgrađivao vlastiti postupak kojim je produbljivao svoj izraz novim likovnim i semantičkim konotacijama.

U njegovom stvaralaštvu, a to valja reći i ovom prigodom kada promovira novi ciklus, nije bilo skokovitih obrata, kao ni radikalnih promjena,već iznijansiranih varijacija na „zadanu“ temu u kojima je naročito dolazio do izražaja njegov kultiviran likovni rukopis koji je ostavljao disciplinirane i produhovljene tragove kista. Stvarajući na tim premisama
Galić je svoje djelo izgrađivao kao čvrst sustav utemeljen isključivo na likovnim vrijednostima koje je u ciklusima problematizirao u tematske cjeline. Stoga je njegovo djelo izrazito koherentna cjelina nastajala na istoj tematskoj matrici čije preobrazbe čitamo u ciklusima. Na ove činjenice nastojimo podsjetiti zato kako bismo i u ovom novom Galićevom ciklusu prepoznali još jednu dionicu u stvaralačkom kontinuitetu koja se referira na dosadašnje slikarsko iskustvo asimilirajući ga kao svoju temeljnu vrijednost.

Riječ je o ciklusu nastalom u 2011. godini naslovljenom „Rahmanjinov na sv.Geri“ iz kojega je također razvidno da je utemeljena tvrdnja o koherentnom djelu jer je logika kontinuiteta determinirala i ovu seriju slika. Naime,i u ranijim slikarevim fazama bilo je evidentno da on pridaje naročito značenje materijalnom aspektu slike,odnosno,njezinoj likovnoj komponenti izraženoj slikarskim postupkom u kojemu bojom „ispisuje“ lozinku svojega autorskog rukopisa na površini platna kao trag svojeg duhovnog postojanja.

„Posao slikara je ono ispod vidljivoga“ kako to formulira Bernard Noël ciljajući u samu srž slikareva nastojanja da materijalnim sredstvima svojega jezika „izgovori“ „nevidljivu“,odnosno, duhovnu prirodu bića. Zato je u tom nastojanju Galić i posezao za radikalnom i dosljednom redukcijom narativnih elemenata kako bi još jasnije izrazio prostor duhovnosti u čistim likovnim počelima u kojima je i melankolija Rahmanjinovljeve glazbe prožela Žumberačko gorje kroz plavetne oblike sv.Gere u slikarev sublimni izraz.
Da je glazba poticajna u njegovu stvaralaštvu već je na to ukazala Leonida Kovač ovim pitanjem i slikarevim odgovorom:
“Što i zašto Galić slika? Kaže da je njegovom slikarstvu bitno uporište glazba. Šezdesetih godina prošlog stoljeća mnoge je svoje slike naslovio Prostor zvuka“.

Pa i ove je godine cijeli svoj ciklus naslovio po klasiku Sergeju Vasiljeviču Rahmanjinovu (1873.-1943.)čije su elegične klavirske sonate i koncerti bile poticajne jer su determinirale Galićev novi ciklus i utjecale na njegov likovni rukopis.
U njemu nije samo „gramatika“ slikareva izgrađena i prepoznatljiva postupka kojim sigurno i znalački reducira narativne elemente u likovno egzaktnu činjenicu slike,već i siloviti naboji imaginativnog koji okreću zadnji ciklus napočetak stvaralaštva,u njegove stalne likovne preobrazbe.

Milan Bešlić1961. Kulturni centar,Mostar

1965. Galerija Grafičkog kolektiva,Beograd
1966. Galerija Studenskog centra, Zagreb
Umjetnički salon,Opatija
1970. Galerija Suvremene umjetnosti,Zagreb
1972. Galerija 4 sl,Zagreb
1979. Salon Muzeja savremene umetnosti,Beograd
Galerija Nova,Zagreb
1980. Galerija suvremene umjetnosti,Zagreb
1981. Galerija Nova,Zagreb
2002. Galerija Beck&Galerija Nova,Zagreb
Mala galerija,Poreč
2003. Galerija Minima,Zagreb
2005. Dom hrvatskih likovnih umjetnika,Zagreb:
Radovi 1963.- 2005.
2006. Galerija umjetnina,Split
2008. Muzej Široki Brijeg,Franjevačka galerija,Široki Brijeg
Gliptoteka HAZU

1962. II.bijenale mladih,Rijeka
1965. Zagrebački mladi slikari,Zagreb-Bjelovar
Izložba emajla,Galerija kulturnog centra,Beograd
1966. Tri slikara,Opatija
Zagrebački salon,Zagreb
Konfrotation,Galerie Heide Hildebrand,Klagenfurt
IV.Bijenale mladih,Rijeka
III.anale, Poreč
1967. Kripton 67,Opatija,Dubrovnik,Zagreb
Akvizicije 5,Galerija suvremene umjetnosti,Zagreb,
Poslijeratna hrvatska umjetnost,Beograd, Sarajevo, Dubrovnik,Ljubljana,Zagreb
VII. međunarodna grafička izložba,Moderna galerija, Ljubljana
III. jugoslavenski trijenale likovnih umjetnosti, Beograd
Izložba mladih, Umjetnička galerija,Sarajevo
Muzej savremene umetnosti, Beograd
Četiri slikara, Mestna galerija, Ljubljana
II. Internationale Malerwochen,Neue Galerie,Graz
V Biennale de jeunnes, Musee d 'Art moderne, Paris
Hit parade,Galerija Studenskog centra, Zagreb
Grafika mladih jugoslavenskih stvaralaca, Galerija Doma omladine, Beograd
1968. Jugoslavenska selekcija V.pariškog bijenala mladih,
Galerija suvremene umjetnosti,Zagreb
Sedam grafičara,Salon muzeja savremene umetnosti, Beograd
V.zagrebačka izložba jugoslavenske grafike, Zagreb,
Kabinet grafike, Zagreb
Zagrebački salon,Zagreb
Undici grafici jugoslavi,Roma,Milano
Zagreber Wochen in Wien Kunstlerhaus,Wien
Zahreb mesto mladyh,Brno
Grafika danas,Milano
II. Internationale Malerwochen, Ljubljana, Zagreb, Beograd,Venecija
Likovni susret,Palić,Subotica
1969. Contemporary Yugoslav graphic art,Vancouver
Zagreb grad mladosti,Arte figurativa zegrebese d oggi, Bologna
VII međunarodna grafička izložba,Moderna galerija, Ljubljana

Contemporary Yugoslav graphic art, The Museum of Modern Art,New York
Mediteranian biennale,Roma
Contemporary Yugoslav graphic art,Ingelheim
1970. Yugoslav painting and graphic art,
Centre Universitaire,Paris
Contemporary Yugoslav art,Sidney
Contemporary Yugoslav graphic art,
Graphic center, New York
Slikarstvo i grafika mladih umjetnika Jugoslavije, Tunis,Etiopija
Izložba mladih,Galerie Alice Pauli,Lausanne
IV.jugoslavenski trijenale,Beograd
International Bienale of graphic art,paris
Galerie Heide Hildebrand,Klagenfurt
Jugoslavensko slikarstvo,Prag
1971. New Tendentions,Mainz
IX.Međunarodna izložba grafike
Moderna galerija,Ljubljana
Exhibition of graphic art,Frankfurt am Main
Akvizicije 7,Galerija suvremene umjetnosti,Zagreb
Contemporary Yugoslav art,New York
Exhibition of graphic art,Tokio
1972. Yugoslav painting,Tunis
Exhibitions of graphic art,London
International graphic art,Paris
1973. I.bijenale male plastike,Murska Sobota
Exhibition of graphic art,Toronto
Exhibition of graphic art,Sao paolo
1975. II.bijenale male plastike,Murska Sobota
Jugoslavenska umjetnost,Budimpešta
Exhibition of graphic art,Madrid
International exhibition of graphic art,Munchen
1976. Izložba natječajnih radova za spomenik na Šamarici, Zagreb
International exhibition of graphic art, Krakow
Contemporary Yugoslav art,Prag
II.bijenale male plastike, Banja Luka
1977. Izložba natječajnih radova za spomenik u Kragujevcu, Zagreb
Izložba natječajnih radova za spomenik na Makljanu,
Jablanica
Cotemporary Yugoslav art,Atena
V. jugoslavenski trijenale, Beograd
Zagrebački salon,Zagreb
III.bijenale male plastike,Murska Sobota,Banja Luka
Trigon,Neue Galerie,Graz
1978. Izložba natječajnih radova za spomen područje Dotršćina,
Zagreb
Zagrebački salon, Zagreb
ZGRAF 78,Zagreb
Izložba jugoslavenske umjetnosti,Dortmund
1979. Suvremena jugoslavenska umjetnost, Rim,Genova, Nurberg Berlin,Bruxelles,Luxemburg
Akvizicije 17,Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb
1980. Mediamuseo, Montecatini
Zagrebački salon, Zagreb
Spomen područje – Dotršćina, Izvedbeni projekt, Zagreb
Nove pojave u hrvatskom slikarstvu,Galerija Nova, Zagreb
V.grafički bijenale, Umjetnički salon, Split
100 YU Plakete, Koln
100 YU Plakete,Design Center,Stuttgart
Neue Plakete aus Jugoslawien,
Bremen, Domshof, Bonn, Leverkusen, Rathaus
Das Moderne Kunstler Plakat in Jugoslawien,
Deutsches Plakatmuseum,Essen
Jugoslawische Plakatkunst,Wihelmshafen
1981. Bijenale skulpture,Pančevo
Jugoslavenska umetnost,Muzejot na sovremenate umetnost, Skopje
ZGRAF, Zagreb
Druga skulptura,Galerija Nova,Zagreb
XIV. međunarodna izložba grafike,
Moderna galerija, Ljubljana
1982. Likovni susreti, Subotica
Inovacije u hrvatskoj umjetnosti sedamdesetih godina,
Muzej savremene umetnosti,Beograd
5 artisti di Zagabria,Galleria Pantha Arte,Como
1992. Kroatische Malerei der Gegenwart,Frankfurt am Main
2003. Svjetlo,Zagreb

Životopis:

Nagrade/Prizes
1966. Nagrada za slikarstvo na IV.bijenalu mladih,Rijeka
1967. Nagrada za slikarstvo na izložbi mladih,Sarajevo
1968. Nagrada za grafiku na V.zagrebačkoj izložbi jugoslavenske grafike,Zagreb

1976. Prva nagrada na jugoslavenskom natječaju za spomenik na Šamarici, Zagreb
1978. Treća nagrada na natječaju za Spomen-obilježje, Dotršćina, Zagreb
1979. Nagrada za grafičku opremu na 24.sajmu knjiga u Beogradu
2006. Nagrada „Vladimir Nazor“ za 2005.g.
2006. Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za cjelokupno umjetničko djelo

:: Fotografije s otvorenja:

Prethodne izložbe
PRIČE O JUNACIMA / Dizajn iz Flandrije  
OD 23.05.2014. DO 21.06.2014.

PRIČE O JUNACIMA / Dizajn iz Flandrije

Izložba se otvara u utorak 27. svibnja 2014., u 18 sati


Održava u suradnji s Hrvatskim dizajnerskim društvom i dio je programa Festivala dizajna Dan D: Dizajn na rubu. Ostaje otvorena do 21. lipnja 2014.


Izložba flamanskog suvremenog dizajna pod naslovom  Priče o junacima omogućuje nam uvid u zanimljivu produkciju upotrebnih predmeta koje karakterizira suvremena vizija, ali i nostalgične reminiscencije na prošla vremena, uz tehnološka rješenja koja uvažavaju i manufakturni pristup.

:: opširnije
KSENIJA TURČIĆ / KUĆA  
OD 09.05.2014. DO 21.05.2014.

KSENIJA TURČIĆ / KUĆA

videoinstalacija


Otvorenje u petak,  09. 05. 2014.  u 20h


Rad/izložba Kuća zagrebačke umjetnice Ksenije Turčić specifična je rekonstrukcija stvarnog tragičnog događaja iz njezina susjedstva. U obiteljskoj kući s više stanara, novi, nedavno pristigli, ubrzo su, potisnuvši starosjedioce, zadominirali prostorom, što je rezultiralo sukobom dviju žena, odnosno samoubojstvom jedne od njih. Taj slučaj iz 'novog' grada nije neka iznimka u mreži poremećenih odnosa egzistencijalno ugroženih ljudi domaćeg podneblja. Ljudi koji dijele jednako teške sudbine prisiljeni su, čini se, na borbu za prostor i preživljavanje, pri čemu netrpeljivost i agresija potiskuju osjećaj solidarnosti i empatije.


Izložba ostaje otvorena do 21. svibnja 2014.

:: opširnije
PREDRAG TODOROVIĆ / ALADINOV DUH  
OD 15.03.2014. DO 12.04.2014.

PREDRAG TODOROVIĆ / ALADINOV DUH

 


Otvorenje u subotu, 15. 3. 2014. u 12 sati

Izložba Predraga Todorovića (1966), riječko-zagrebačkog umjetnika srednje generacije, skulpturalni je ambijent koji se realizira u odnosu na specifični prostor Galerije Forum. 

U duhu svog 'mantričkog', kontemplativnog rada u ekstenziji slikarskog medija, u kojem realizira zasićenu površinu beskrajnim mnoštvom sitnih poteza, Todorović je i u trodimenzionalnom, skulpturalnom ekskursu pronašao analogan izraz. Dok u radovima na ravnoj površini pocinčanog lima (u nekoliko primjera također prisutnih na izložbi) svjetlost u brazdama ugrebanog crteža stvara dinamičnu, nepredvidljivo varijabilnu iluziju trodimenzionalnosti, u akumulacijama sljepljenjih ready-made plastičnih slamki kao ekvivalentu poteza crtaćim sredstvom, autor realizira doslovno prostorni crtež, odnosno skulpturalnu liniju koja lebdi i bogato meandrira u galerijskom ambijentu. 

Svojom strukturom ta se vijugava levitirajuća masa doima, primjerice, poput stilizacije jata riba koje promiču zrakom, no - slijedom sugestije autorovog naslova, Aladinov duh - ova difuzna galerijska instalacija uključuje i ideju zarobljenog energetskog fluida, supstance koja tek iščekuje svoju kreativnu akciju realizacije čina-želje. Unutrašnjost galerije postaje tako metafora boce s duhom, oklopa bića koji blokira oplodnju zarobljene duhovnosti.

No ako zanemarimo spomenuti metaforički potencijal, u izložbenom smislu Todorovićev nastup jedan je od onih koji naglašavaju prostornu činjenicu izlagačkog mjesta, nadilazeći tako tradicionalni odnos prema galeriji kao kontejneru za izloške koji su izvan relacije s neposrednim kontekstom. U tom smislu, izložba ovog umjetnika jedna je u nizu kreativnih inačica kojima uz ostalo želimo naglasiti i osvjestiti sam prostor Galerije sa svim njegovim posebnostima. 

Predrag Todorović rođen je 1966. godine u Drvaru (BiH).

Diplomirao je Likovne umjetnosti na Pedagoškom fakultetu u Rijeci 1990. godine.

Do sada je izlagao na 36 samostalnih izložbi te na brojnim skupnim, žiriranim i selektiranim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. 

Njegovi su radovi predstavljali suvremenu hrvatsku likovnu scenu u različitim kustoskim selekcijama u Italiji, Njemačkoj, Austriji, Finskoj, Egiptu, Mađarskoj i Makedoniji.

Todorovićevi radovi nalaze se u brojnim privatnim zbirkama u zemlji i inozemstvu te u fundusu MMSU-a u Rijeci i u grafičkim zbirkama MSU-a Zagreb i NSK-a u Zagrebu.

Dobitnik je više nagrada i priznanja.

Član je Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika.

Živi i radi u Zagrebu.

Otvorenje u subotu, 15. 3. 2014. u 12 sati


Izložba Predraga Todorovića (1966), riječko-zagrebačkog umjetnika srednje generacije, skulpturalni je ambijent koji se realizira u odnosu na specifični prostor Galerije Forum. 


 


 

:: opširnije
«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  »
Moj KIC
facebook
Printeraj
KIC, Preradovićeva 5,
10000 Zagreb
tel: +385 1 4810 714
fax: +385 1 8895 346
e-mail: kic@kic.hr
www.kic.hr
povratak na vrh Copyright KIC 2009. All rights reserved.
 
  STO2 web studio