KIC
24.09.2020. tel. 01 / 4810 714 fax. 01 / 8895 346
 
Lux festival  
 
Početna O nama Vijesti
 
Tribine
Galerija forum
Foto galerija
Art kino
Knjige
Najam dvorane
Moj KIC
 
Izložba
OD 23.10.2011. DO 22.11.2011.

MLADEN GALIĆ: RAHMANJINOV NA SV. GERI"

U nedjelju, 23. listopada u 12 sati, u Galeriji Forum otvara se izloža slika Mladena Galića "Rahmanjinov na Sv. Geri".

Mladen Galić (1934.) danas je, zacijelo, jedan od najznačajnijih suvremenih hrvatskih umjetnika. Dostatno je tek podsjetiti na činjenicu da je svoju uspješnu slikarsku karijeru stvarao kroz minula desetljeća u samozatajnoj samoći svojega ateliera ostvarivši bogat i intrigantan opus iznimnih estetskih vrijednosti. Svoje je djelo gradio na premisama poetike minimalizma i svaki je njegov ciklus kritika visoko vrednovala naglašavajući upravo te vrijednosti.

Ovaj novi ciklus ulja na platnu, naslovljen „Rahmanjinov na sv. Geri“ kojega autor prvi puta predstavlja hrvatskoj kulturnoj javnosti svojom samostalnom izložbom u Galeriji Forum, karakteriziraju poznate Galićeve značajke- kontemplacija, kultivirano slikarsko umijeće te redukcija narativnih elemenata kojima je znalački oblikovao svoj prepoznatljiv izraz.
Izložba ostaje otvorena do 22. studenog 2011.

Reprodukcije:

«
RAHMANJINOV NA SV. GERI
RAHMANJINOV NA SV. GERI
»

MLADEN GALIĆ: RAHMANJINOV NA SV. GERI

Likovno djelo Mladena Galića pokazalo se na retrospektivnoj izložbi u Hrvatskom društvu likovnih umjetnika u Zagrebu 2005.godine kao intrigantan,a i golem opus kojega su u recentnom izboru „izlistali“ kroz razdoblje od gotovo pola stoljeća (1963.-2005.) Zvonko Maković i Leonida Kovač i u svojim kritičkim interpretacijama precizirali u kontekstu suvremene hrvatske umjetnosti kao njezino značajno „poglavlje“. Naime,apostrofirali su Galićevo djelo kao jedinstveno stvaralačko iskustvo koje se iščitava kroz iznimnu dosljednost u realizaciji svojeg likovnog koncepta.“Moglo bi se reći“ kao što primjećuje Maković „kako je cjelokupno umjetničko stvaralaštvo Mladena Galića obilježeno redukcijom,štoviše, namjerom da se minimalnim izražajnim sredstvima postigne željeni maksimum.“ U Galićevom plodnom opusu ta se njegova značajka prepoznaje u ciklusima u kojima je problematizirao svoje likovne teme upravo na tom načelu redukcije dosljednom eliminacijom narativnih i deskriptivnih elementa. U tom sažimanju predloška u likovnu činjenicu djela autor je izgrađivao vlastiti postupak kojim je produbljivao svoj izraz novim likovnim i semantičkim konotacijama.

U njegovom stvaralaštvu, a to valja reći i ovom prigodom kada promovira novi ciklus, nije bilo skokovitih obrata, kao ni radikalnih promjena,već iznijansiranih varijacija na „zadanu“ temu u kojima je naročito dolazio do izražaja njegov kultiviran likovni rukopis koji je ostavljao disciplinirane i produhovljene tragove kista. Stvarajući na tim premisama
Galić je svoje djelo izgrađivao kao čvrst sustav utemeljen isključivo na likovnim vrijednostima koje je u ciklusima problematizirao u tematske cjeline. Stoga je njegovo djelo izrazito koherentna cjelina nastajala na istoj tematskoj matrici čije preobrazbe čitamo u ciklusima. Na ove činjenice nastojimo podsjetiti zato kako bismo i u ovom novom Galićevom ciklusu prepoznali još jednu dionicu u stvaralačkom kontinuitetu koja se referira na dosadašnje slikarsko iskustvo asimilirajući ga kao svoju temeljnu vrijednost.

Riječ je o ciklusu nastalom u 2011. godini naslovljenom „Rahmanjinov na sv.Geri“ iz kojega je također razvidno da je utemeljena tvrdnja o koherentnom djelu jer je logika kontinuiteta determinirala i ovu seriju slika. Naime,i u ranijim slikarevim fazama bilo je evidentno da on pridaje naročito značenje materijalnom aspektu slike,odnosno,njezinoj likovnoj komponenti izraženoj slikarskim postupkom u kojemu bojom „ispisuje“ lozinku svojega autorskog rukopisa na površini platna kao trag svojeg duhovnog postojanja.

„Posao slikara je ono ispod vidljivoga“ kako to formulira Bernard Noël ciljajući u samu srž slikareva nastojanja da materijalnim sredstvima svojega jezika „izgovori“ „nevidljivu“,odnosno, duhovnu prirodu bića. Zato je u tom nastojanju Galić i posezao za radikalnom i dosljednom redukcijom narativnih elemenata kako bi još jasnije izrazio prostor duhovnosti u čistim likovnim počelima u kojima je i melankolija Rahmanjinovljeve glazbe prožela Žumberačko gorje kroz plavetne oblike sv.Gere u slikarev sublimni izraz.
Da je glazba poticajna u njegovu stvaralaštvu već je na to ukazala Leonida Kovač ovim pitanjem i slikarevim odgovorom:
“Što i zašto Galić slika? Kaže da je njegovom slikarstvu bitno uporište glazba. Šezdesetih godina prošlog stoljeća mnoge je svoje slike naslovio Prostor zvuka“.

Pa i ove je godine cijeli svoj ciklus naslovio po klasiku Sergeju Vasiljeviču Rahmanjinovu (1873.-1943.)čije su elegične klavirske sonate i koncerti bile poticajne jer su determinirale Galićev novi ciklus i utjecale na njegov likovni rukopis.
U njemu nije samo „gramatika“ slikareva izgrađena i prepoznatljiva postupka kojim sigurno i znalački reducira narativne elemente u likovno egzaktnu činjenicu slike,već i siloviti naboji imaginativnog koji okreću zadnji ciklus napočetak stvaralaštva,u njegove stalne likovne preobrazbe.

Milan Bešlić1961. Kulturni centar,Mostar

1965. Galerija Grafičkog kolektiva,Beograd
1966. Galerija Studenskog centra, Zagreb
Umjetnički salon,Opatija
1970. Galerija Suvremene umjetnosti,Zagreb
1972. Galerija 4 sl,Zagreb
1979. Salon Muzeja savremene umetnosti,Beograd
Galerija Nova,Zagreb
1980. Galerija suvremene umjetnosti,Zagreb
1981. Galerija Nova,Zagreb
2002. Galerija Beck&Galerija Nova,Zagreb
Mala galerija,Poreč
2003. Galerija Minima,Zagreb
2005. Dom hrvatskih likovnih umjetnika,Zagreb:
Radovi 1963.- 2005.
2006. Galerija umjetnina,Split
2008. Muzej Široki Brijeg,Franjevačka galerija,Široki Brijeg
Gliptoteka HAZU

1962. II.bijenale mladih,Rijeka
1965. Zagrebački mladi slikari,Zagreb-Bjelovar
Izložba emajla,Galerija kulturnog centra,Beograd
1966. Tri slikara,Opatija
Zagrebački salon,Zagreb
Konfrotation,Galerie Heide Hildebrand,Klagenfurt
IV.Bijenale mladih,Rijeka
III.anale, Poreč
1967. Kripton 67,Opatija,Dubrovnik,Zagreb
Akvizicije 5,Galerija suvremene umjetnosti,Zagreb,
Poslijeratna hrvatska umjetnost,Beograd, Sarajevo, Dubrovnik,Ljubljana,Zagreb
VII. međunarodna grafička izložba,Moderna galerija, Ljubljana
III. jugoslavenski trijenale likovnih umjetnosti, Beograd
Izložba mladih, Umjetnička galerija,Sarajevo
Muzej savremene umetnosti, Beograd
Četiri slikara, Mestna galerija, Ljubljana
II. Internationale Malerwochen,Neue Galerie,Graz
V Biennale de jeunnes, Musee d 'Art moderne, Paris
Hit parade,Galerija Studenskog centra, Zagreb
Grafika mladih jugoslavenskih stvaralaca, Galerija Doma omladine, Beograd
1968. Jugoslavenska selekcija V.pariškog bijenala mladih,
Galerija suvremene umjetnosti,Zagreb
Sedam grafičara,Salon muzeja savremene umetnosti, Beograd
V.zagrebačka izložba jugoslavenske grafike, Zagreb,
Kabinet grafike, Zagreb
Zagrebački salon,Zagreb
Undici grafici jugoslavi,Roma,Milano
Zagreber Wochen in Wien Kunstlerhaus,Wien
Zahreb mesto mladyh,Brno
Grafika danas,Milano
II. Internationale Malerwochen, Ljubljana, Zagreb, Beograd,Venecija
Likovni susret,Palić,Subotica
1969. Contemporary Yugoslav graphic art,Vancouver
Zagreb grad mladosti,Arte figurativa zegrebese d oggi, Bologna
VII međunarodna grafička izložba,Moderna galerija, Ljubljana

Contemporary Yugoslav graphic art, The Museum of Modern Art,New York
Mediteranian biennale,Roma
Contemporary Yugoslav graphic art,Ingelheim
1970. Yugoslav painting and graphic art,
Centre Universitaire,Paris
Contemporary Yugoslav art,Sidney
Contemporary Yugoslav graphic art,
Graphic center, New York
Slikarstvo i grafika mladih umjetnika Jugoslavije, Tunis,Etiopija
Izložba mladih,Galerie Alice Pauli,Lausanne
IV.jugoslavenski trijenale,Beograd
International Bienale of graphic art,paris
Galerie Heide Hildebrand,Klagenfurt
Jugoslavensko slikarstvo,Prag
1971. New Tendentions,Mainz
IX.Međunarodna izložba grafike
Moderna galerija,Ljubljana
Exhibition of graphic art,Frankfurt am Main
Akvizicije 7,Galerija suvremene umjetnosti,Zagreb
Contemporary Yugoslav art,New York
Exhibition of graphic art,Tokio
1972. Yugoslav painting,Tunis
Exhibitions of graphic art,London
International graphic art,Paris
1973. I.bijenale male plastike,Murska Sobota
Exhibition of graphic art,Toronto
Exhibition of graphic art,Sao paolo
1975. II.bijenale male plastike,Murska Sobota
Jugoslavenska umjetnost,Budimpešta
Exhibition of graphic art,Madrid
International exhibition of graphic art,Munchen
1976. Izložba natječajnih radova za spomenik na Šamarici, Zagreb
International exhibition of graphic art, Krakow
Contemporary Yugoslav art,Prag
II.bijenale male plastike, Banja Luka
1977. Izložba natječajnih radova za spomenik u Kragujevcu, Zagreb
Izložba natječajnih radova za spomenik na Makljanu,
Jablanica
Cotemporary Yugoslav art,Atena
V. jugoslavenski trijenale, Beograd
Zagrebački salon,Zagreb
III.bijenale male plastike,Murska Sobota,Banja Luka
Trigon,Neue Galerie,Graz
1978. Izložba natječajnih radova za spomen područje Dotršćina,
Zagreb
Zagrebački salon, Zagreb
ZGRAF 78,Zagreb
Izložba jugoslavenske umjetnosti,Dortmund
1979. Suvremena jugoslavenska umjetnost, Rim,Genova, Nurberg Berlin,Bruxelles,Luxemburg
Akvizicije 17,Galerija suvremene umjetnosti, Zagreb
1980. Mediamuseo, Montecatini
Zagrebački salon, Zagreb
Spomen područje – Dotršćina, Izvedbeni projekt, Zagreb
Nove pojave u hrvatskom slikarstvu,Galerija Nova, Zagreb
V.grafički bijenale, Umjetnički salon, Split
100 YU Plakete, Koln
100 YU Plakete,Design Center,Stuttgart
Neue Plakete aus Jugoslawien,
Bremen, Domshof, Bonn, Leverkusen, Rathaus
Das Moderne Kunstler Plakat in Jugoslawien,
Deutsches Plakatmuseum,Essen
Jugoslawische Plakatkunst,Wihelmshafen
1981. Bijenale skulpture,Pančevo
Jugoslavenska umetnost,Muzejot na sovremenate umetnost, Skopje
ZGRAF, Zagreb
Druga skulptura,Galerija Nova,Zagreb
XIV. međunarodna izložba grafike,
Moderna galerija, Ljubljana
1982. Likovni susreti, Subotica
Inovacije u hrvatskoj umjetnosti sedamdesetih godina,
Muzej savremene umetnosti,Beograd
5 artisti di Zagabria,Galleria Pantha Arte,Como
1992. Kroatische Malerei der Gegenwart,Frankfurt am Main
2003. Svjetlo,Zagreb

Životopis:

Nagrade/Prizes
1966. Nagrada za slikarstvo na IV.bijenalu mladih,Rijeka
1967. Nagrada za slikarstvo na izložbi mladih,Sarajevo
1968. Nagrada za grafiku na V.zagrebačkoj izložbi jugoslavenske grafike,Zagreb

1976. Prva nagrada na jugoslavenskom natječaju za spomenik na Šamarici, Zagreb
1978. Treća nagrada na natječaju za Spomen-obilježje, Dotršćina, Zagreb
1979. Nagrada za grafičku opremu na 24.sajmu knjiga u Beogradu
2006. Nagrada „Vladimir Nazor“ za 2005.g.
2006. Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za cjelokupno umjetničko djelo

:: Fotografije s otvorenja:

Prethodne izložbe
FERDINAND KULMER: EMOCIONALNA RATIŠTA  
OD 24.01.2013. DO 23.02.2013.

FERDINAND KULMER: EMOCIONALNA RATIŠTA

U četvrtak 24. 1. 2013. u 19 sati, u Galeriji Forum otvara se izložba Emocionalna ratišta, velikog hrvatskog apstraktnog slikara Ferdinanda Kulmera.


Bit će to prvo predstavljanje Kulmerova slikarskog opusa, nakon punih 15 godina, kada je u atriju muzeja Mimara, povodom prve godišnjice smrti Ferdinanda Kulmera (1922.  – 1998.), održana izložba njegovih radova iz zbirke Tomislava Hruškovca.


Radovi koji će biti predstavljeni u Galeriji Forum nisu odabrani iz perspektive povjesničara umjetnosti. Odabir se ne odnosi niti na jedan određeni umjetnički period, na opseg umjetnikove vještine, kao niti na bilo koju fazu.


Odabir radova temelji se prvenstveno na načinu kojim prenose emociju. Bit ove izložbe nisu umjetnički radovi kao takvi. Bit je razmjena emocija – osjećaja koje umjetnik nastoji prenijeti kroz svoju umjetnost i osjećaja koji se zauzvrat  bude u promatraču. Kroz čvrst i izražajan potez kistom, kao i kroz često iznimno sjajan kolorit, autorove slike jasno pokazuju duboku strast, dok dominatni gabariti slikarskog platna kao da pridodaju važnost njegovoj glasnoj poruci.


Izložba se prvenstveno bavi emocijom, te složenim, često i „burnim“ odnosom oca i kćeri, Barbare i Ferdinanda Kulmera. Riječima Barbare Kulmer „Možda će se nekima činiti iznenađujuće, no za mene je taj unutarnji rat koji je bjesnio cijeloga života i više nego očit u njegovom radu. Čini mi se da je upravo kroz svoje slikarstvo istinski iskazao duboko iskrenu emociju.“


Na izložbi će biti predstavljeno 8 slika većih dimenzija, nastalih u periodu između 1960-ih i 1980-ih,  te po jedna foto i video instalacija. Autorica koncepta izložbe je Barbara Kulmer, u suradnji s Kulturno informativnim centrom (KIC).


Radno vrijeme: Pon – pet: 10 – 13 sati; 17 – 20 sati
Sub: 10 – 14 sati

:: opširnije
OTVARANJE IZLOŽBE ANNE SPALTER / MODERN LANDSCAPES / MODERNI KRAJOLICI  
OD 12.12.2012. DO 13.01.2013.

OTVARANJE IZLOŽBE ANNE SPALTER / MODERN LANDSCAPES / MODERNI KRAJOLICI

U srijedu, 12. prosinca u 19 sati u Galeriji Forum, Teslina 16, otvara se izložba Moderni krajolici / Modern landscapes američke multimedijalne umjetnice Anne Spalter.

Anne Spalter u Galeriji Forum izlaže 20 video slika nastalih 2011. i 2012. godine

Riječ je o video radovima nastalim na osnovu klasičnim crtežom izvedenih studija suvremenog urbanog i ljudskom rukom modificiranog okoliša na lokacijama širom svijeta, od Japana, preko Dubaija do Las Vegasa. U svom konačnom obliku, izabrani motiv snimljen kamerom u svakodnevnom okruženju, uz pomoć softvera kojeg je razvila sama autorica, pretvara se u apstrakciji blizak dinamični kaleidoskop hipnotičkog vizualnog efekta. Sama autorica ove radove smatra video slikama, te ih promatra kao nastavak američke tradicije slikarstva apstraktnog ekspresionizma i akcije. Time se autorica uklapa i u estetski kod kojeg je u svojoj bogatoj povijesti promovirala Galerija Forum.

Anne Morgan Spalter (1965.) je umjetnica i autorica čija karijera odražava njezin dugogodišnji cilj povezivanja umjetnosti i tehnologije. Njezini radovi dio su vodećih suvremenih zbirki u SAD-u, Europi i na Bliskom istoku, kao i u muzejima poput Albright-Knox (Buffalo, NY), Rhode Island School of Design (RISD) Museum (Providence, RI), te Victoria & Albert Museum (London, Velika Britanija). Anne Spalter je osnovala i predavala na prvim kolegijima digitalnih medija u lijepim umjetnostima na RISD i sveučilištu Brown. Njezina knjiga Računalo u vizualnim umjetnostima, postala je standardni referentni tekst. Njena samostalna njujorška izložba video radova s geometrijskim uzorkom, pohvalno je ocijenjena u izdanjima Modern Painters, ArtSlant, PostMediumCritique, ArtDaily, the Sundance Channel i drugim. http://annespalter.com/

:: opširnije
PREDSTAVLJANJE NOVOG BROJA ČASOPISA "AUTSAJDERSKI FRAGMENTI" TE IZLOŽBA LIKOVNO-PJESNIČKE MAPE "SADRŽAJ VJETRA" EDE MURTIĆA I VLADE GOTOVCA IZ 1971. GODINE  
OD 07.12.2012. DO 08.12.2012.

PREDSTAVLJANJE NOVOG BROJA ČASOPISA "AUTSAJDERSKI FRAGMENTI" TE IZLOŽBA LIKOVNO-PJESNIČKE MAPE "SADRŽAJ VJETRA" EDE MURTIĆA I VLADE GOTOVCA IZ 1971. GODINE

Povodom 12. godišnjice smrti Vlade Gotovca, u Galeriji Forum u subotu 7.12. u 12 sati bit će predstavljen novi, 14. broj časopisa "Autsajderski fragmenti" u izdanju Instituta Vlado Gotovac. Časopis će predstaviti Grozdana Cvitan i Boris Beck (urednik)


Također, povodom obljetnice smrti istaknutog člana Galerije Forum, bit će postavljena izložba likovno-pjesničke mape "Sadržaj vjetra" Ede Murtića i Vlade Gotovca iz 1971. godine. Izložba će biti otvorena od 6. do 8.12. 2012.

:: opširnije
«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  »
Moj KIC
facebook
Printeraj
KIC, Preradovićeva 5,
10000 Zagreb
tel: +385 1 4810 714
fax: +385 1 8895 346
e-mail: kic@kic.hr
www.kic.hr
povratak na vrh Copyright KIC 2009. All rights reserved.
 
  STO2 web studio